Besökare just nu

Vi har 135 besökare online

Protokoll årsmöte 2017

 

Tid; 2017-02-06 kl 19.00

Plats; Brunnsta Gård 32 st.

 §1        Kretsens ordförande Peter Viinapuu hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat

             och gästboken fastställdes som röstlängd.

 §2        Årsmötesfunktionärer

             a.Till ordförande för årsmötet valdes Robert Tiblom.

             b.Att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande valdes Johan Ahlström och Kjell Holmer.

             c.Anmäldes att Michael Carlsson av styrelsen är utsedd till sekreterare. 

§3        Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst. Personlig kallelse, annons på hemsidan och annons i Svensk jakt godkändes.

§4        Dagordningen fastställdes och godkändes, bifogas.

            Peter Viinapuu meddelade att 2 punkter kommer under övrigt. Utdelning av

            förtjänstmedaljer och en information om länsstyrelsen planer på nya ÄFO-gränser.

§5       Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 och förvaltningsberättelse 2016 redovisades och godkändes, bifogas.

 §6        Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes, bifogas.

 §7        Balansräkningen fastställdes och godkändes, bifogas

             294 839 kr förs över till nästa verksamhetsår

 §8        Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

 §9        Till kretsens ordförande 2017 valdes Peter Viinapuu.

 §10     Till styrelseledamöter på 2 år valdes Ronny Sundberg, Johan Ahlström,

            Peter Viinapuu,  Anders Eriksson och Pierre Maltvik.

            Dessutom valdes Claes Breitholtz på 1 år som fyllnadsval efter Tomas Eriksson.

 §11      Till revisorer för år 2017 valdes Göran Ericksson och Stefan Borgström.

            Till revisorssuppleanter för år 2017 valdes Rikard Nilsson och Kjell Andersson.

§12     Till ombud vid länsstämman år 2017 valdes Peter Viinapuu, Matilda Norell och Ronny Sundberg

            Till ersättare vid länsstämman år 2017 valdes, Anders Eriksson, Kjell Holmer och

             Johan Ahlström.

§13      Till valberedning 2017 valdes Fredric Pettersson på 3 år. Tobias Berglund har 2 år kvar.

            Anders Johnsson har 1 år kvar och är sammankallande.

§14     Styrelsens förslag

            a.I ärende, varöver länsjaktvårdsföreningen infordrat yttrande, intet.

            b.Inkomna motioner, intet.

            c.Övriga ärenden, intet. 

§15     Efter omröstning beslutades att medlemmarna kallas till nästa årsmöte eller extra medlemsmöte,

          med personlig kallelse, annons i Jakt Nyheter och på HJVK hemsida.

§16     Övriga frågor

            Förtjänstmedaljer:

            En silvermedalj tilldelades Ronny Sundberg och en bronsmedalj tilldelades Fredric Pettersson

            för goda insatser under många år.

             Ordförande tackade speciellt avgående Fredric för alla år i styrelsen.

            Peter Viinapuu informerad om planer från länsstyrelsen att ändra gränsdragningen

             för länets Älgförvaltningsområden.

            Förslaget innebär att Håbo storlicens kommer att bli del av 3 olika ÄFO.

            Peter kommer att skicka in en skrivelse och framföra att vi inte tycker det blir bra. 

§17     Mötets ordförande Robert Tiblom tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötet,

           samt för styrelsens arbete under året, och förklarade mötet avslutat.


Efter årsmötet informerade Stefan Runarsson från Länsföreningen och kvällen

avslutades med ett mycket intressant och lärorikt föredrag om dovhjortsförvaltning,

hållet av en av Sveriges främsta experter, Leif Carlström.

           Intäkten för kvällens förtäring, ca 1050 kr, skänktes oavkortat till Röda Korset.

 

 

                      

Protokoll årsmöte 2016

 

Tid; 2016-02-03 kl 19.00

Plats; Brunnsta Gård 33 st.

 §1        Kretsens ordförande Peter Viinapuu hälsade alla välkomna samt  förklarade mötet öppnat och gästboken fastställdes som röstlängd.

 §2        Årsmötesfunktionärer

a.Till ordförande för årsmötet valdes Robert Tiblom.

b.Att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande valdes Peter Eriksson och Gunnar Karlsson.

c.Anmäldes att Michael Carlsson av styrelsen utsedd till sekreterare.

§3        Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst personlig kallelse, hemsida och annons i Svensk jakt godkändes.

§4        Dagordningen fastställdes och godkändes, bifogas.

§5        Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 och förvaltningsberättelse 2015 redovisades och godkändes, bifogas.

§6        Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes, bifogas.

§7        Balansräkningen fastställdes och godkändes, bifogas

             295 218 kr förs över till nästa verksamhetsår

§8        Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§9        Till kretsens ordförande 2016 valdes Peter Viinapuu.

§10     Till styrelseledamöter på 2 år valdes Michael Carlsson, Kjell Holmer, Matilda Norell och Tomas Eriksson.

§11      Till revisorer för år 2016 valdes Göran Ericksson och Stefan Borgström.

            Till revisorssuppleanter för år 2016 valdes Rikard Nilsson och Kjell Andersson.

§12     Till ombud vid länsstämman år 2016 valdes Peter Viinapuu, Matilda Norell och Ronny Sundberg

            Till ersättare vid länsstämman år 2016 valdes, Anders Eriksson, Kjell Holmer och

                      Johan Ahlström.

§13     Till valberedning 2016 valdes Tobias Berglund på 3 år. Anders Johnsson 2 år kvar.   

           Claes Breitholtz 1 år kvar och sammankallande.

§14    Styrelsens förslag

a.I ärende, varöver länsjaktvårdsföreningen infordrat yttrande, intet.

b.Inkomna motioner, intet.

c.Övriga ärenden, intet.

§15     Beslutades att medlemmarna kallas till nästa årsmöte eller extra medlemsmöte med personlig kallelse, annons i Jakt Nyheter, HJVK hemsida.

§16     Övriga frågor

            Intet

§17     Mötets ordförande Robert Tiblom tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötet,        

           samt för styrelsens arbete under året, och förklarade mötet avsluta

Efter årsmötet informerade Håkan Ivarsson om året som gått inom trafikeftersök.

            Intäkten för kvällens förtäring, ca 1600 kr, skänktes oavkortat till Röda Korset.

Protokoll årsmöte 2015

Tid; 2015-02-03 kl 19.00

 

Plats; Brunnsta Gård 31 st.

§1        Kretsens ordförande Peter Viinapuu hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat

              och gästboken fastställdes som röstlängd.

§2        Årsmötesfunktionärer

a.Till ordförande för årsmötet valdes Robert Tiblom.

b.Att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande valdes Bertil Berglund och Gunnar Karlsson.

c.Anmäldes att Michael Carlsson av styrelsen utsedd till sekreterare.

§3        Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst, personlig kallelse, hemsida

             och annons i Svensk jakt godkändes.

§4       Dagordningen fastställdes och godkändes, bifogas.

§5      Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 och förvaltningsberättelse 2014

          redovisades och godkändes, bifogas.

§6        Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes, bifogas.

§7        Balansräkningen fastställdes och godkändes, bifogas

§8        Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§9        Till kretsens ordförande 2015 valdes Peter Viinapuu.

§10     Till styrelseledamöter på 2 år valdes Peter Viinapuu, Ronny Sundberg, Anders Eriksson, Johan Ahlström och Fredric Pettersson.

§11      Till revisorer för år 2015 valdes Lars Nord, Göran Eriksson.

Till revisorssuppleanter för år 2015 valdes Mats Björklund, Kjell Andersson.

§12     Till ombud vid länsstämman år 2015 valdes Peter Viinapuu, Tomas Eriksson och Ronny Sundberg

Till ersättare vid länsstämman år 2015 valdes, Michael Carlsson, Kjell Holmer och Fredric Pettersson.

§13        Till valberedning 2015 valdes Anders Johnsson på 3år. Claes Breitholtz 2 år kvar.      

               Sten-Åke Wängberg 1 år kvar och sammankallande.

§14               Styrelsens förslag

a.I ärende, varöver länsjaktvårdsföreningen infordrat yttrande, intet.

b.Inkomna motioner, intet.

c.Övriga ärenden, intet.

§15     Beslutades att medlemmarna kallas till nästa årsmöte eller extra medlemsmöte med personlig kallelse, annons i Jakt Nyheter, HJVK hemsida.

§16     Övriga frågor

 Jägareförbundets förtjänstmedalj i Brons delades välförtjänt ut till Tomas Eriksson och Kjell Holmer.

 Håkan Ivarsson tilldelades pris som bästa predatorjägare i kretsen.

Ordförande informerade om en planerad jaktledarutbildning och om en

kurs i vildsvinsjakt. Listor gick ut för intresseanmälan.

§17     Mötets ordförande Robert Tiblom tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötet,        

samt för styrelsens arbete under året, och förklarade mötet avslutat.

Efter årsmötet informerade Nils Lidbaum från Länsförbundet om verksamheten

inom länet och Länsförbundets arbete under 2015.

En del av informationen handlade om det nya regelverket avseende eftersök vid viltolyckor.

Dessutom informerade Nils om hur vi ska agera om något går snett, t.ex. felskjutningar.

Nils rekommenderade alla att delta i den planerade jaktledarutbildningen.

Under mötet anmälde sig 12 stycken till både Jaktledarutbildningen och vildsvinsjaktutbildningen.

 Intäkten för kvällens förtäring, ca 1500 kr, skänktes oavkortat till Röda Korset.

 

Robert Tiblom                                                                        Michael Carlsson

Mötesordf                                                                                    Sekreterare

Justeras

Bertil Berglund                                                                         Gunnar Karlsson                                                                              

                                                                       

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

Protokoll årsmöte 2014

 

Tid; 2014-02-04 kl 1830

Plats; Kyrkcentrum Bålsta 42 st

 

 

§1        Kretsens ordförande Michael Carlsson hälsade alla välkomna. Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra Sven Brolin som avled i november 2013.

            Ordf förklarade mötet öppnat, samt riktade ett speciellt välkommen till Nils Lidbaum Länsförbundet samt kvällens föreläsare Jonas Malmsten SVA.

            Gästboken fastställdes som röstlängd.

 

§2        Årsmötesfunktionärer

  1. a.Till ordförande för årsmötet valdes Robert Tiblom.
  2. b.Att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande valdes Kjell Andersson och Gunnar Karlsson.
  3. c.Anmäldes att Lennart Carlsson av styrelsen utsedd till sekreterare.

§3        Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst, personlig kallelse, hemsida, godkändes, bifogas.

§4                 Dagordningen fastställdes och godkändes, bifogas.

§5                 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 och förvaltningsberättelse 2013 redovisades och godkändes, bifogas.

§6        Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes, bifogas.

 

§7        Balansräkningen fastställdes och godkändes, bifogas

 

§8                 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

 

§9        Till kretsens ordförande 2014 valdes Peter Viinapuu.

 

§10     Till styrelseledamöter på 2 år valdes Kjell Holmer, Michael Carlsson, Tomas Eriksson, Matilda Norell.

 

§11     Till revisorer för år 2014 valdes Lars Nord, Göran Ericksson.

            Till revisorssuppleanter för år 2014 valdes Mats Björklund, Kjell Andersson.

 

§12     Till ombud vid länsstämman år 2014 valdes Peter Viinapuu, Michael Carlsson,

            Kjell Holmer.

                      Till ersättare vid länsstämman år 2014 valdes, Tomas Eriksson, Ronny Sundberg,       Fredric Pettersson.

 

§13               Till valberedning 2014 valdes Sten Åke Vängberg (2 år), Claes Breitholtz (3 år), Peter Eriksson 1 år kvar sammankallande.

 

§14               Styrelsens förslag

 

  1. a.I ärende, varöver länsjaktvårdsföreningen infordrat yttrande, intet.
  2. b.Inkomna motioner, styrelsen angående förlängd älgjakt (kalv) till den sista februari, beslöts godkänna denna och skickas vidare till Länsstämman, bifog
  1. c.Övriga ärenden, Håkan Ivarsson tilldelades pris som bästa predatorjägare i kretsen

 

§15     Beslutades att medlemmarna kallas till nästa årsmöte eller extra medlemsmöte med personlig kallelse, Jakt Nyheter, HJVK hemsida.

§16     Övriga frågor

            Avtackning av avgående sekreterare Lennart Carlsson med blommor och present. Lennart tackade för sin tid som sekreterare i HJVK och önskade styrelsen lycka till i sitt fortsatta arbete.

§17     Mötets ordförande Robert Tiblom tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötet och förklarade mötet avslutat.

Efter årsmötet informerade Nils Lidbaum från Länsförbundet om verksamheten inom länet och Länsförbundets arbete under 2014. En del av informationen handlade om det nya regelverket avseende eftersök vid viltolyckor. Nils kommenterade också bakgrunden till den inställda jakten på lodjur i länet.

 

Kvällens huvudtalare Jonas Malmsten SVA höll ett mycket intressant föredrag om älgen i Sverige, avskjutning, sjukdomar, tillväxt, forskningsprojet etc.

 

            Intäkten för kvällens förtäring ca 2000 kr skänktes oavkortat till Röda Korset.


Robert Tiblom                                                                        Lennart Carlsson

 

Mötesordf                                                                             Sekreterare


Justeras

 Kjell Andersson                                                                                          Gunnar Karlsson                                                                              

 

                                                                                                            

 

Protokoll årsmöte 2013

 

Tid; 2013-02-04 kl 1900

Plats; Kyrkcentrum Bålsta 35 st

 

§1        Kretsens ordförande Robert Tiblom hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, samt riktade ett speciellt välkommen till Nils Lidbaum Länsförbundet samt Daniel Pettersson RLF Håbo.

§2        Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Andersson.

§3        Anmäldes att Lennart Carlsson av styrelsen utsedd till sekreterare.

§4         Att justera dagens protokoll valdes Sven Brolin och Gunnar Karlsson.

§5         Fastställdes att som röstlängd gäller gästboken.

§6        Godkändes kallelsen till årsmötet, (personlig kallelse utsänt med b-post 130108, Jakt Nyheter, och HJVK Hemsida). Bifogas

§7        Dagordningen fastställdes och godkändes. Bifogas

§8        Styrelsens verksamhetsrapport 2012 och kassarapport 2012 redovisades och godkändes. Bifogas

§9        Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Bifogas

§10     Fastställdes balansräkningen 2012. Årets resultat -7574 kronor förs över till ny räkning.

§11      Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§12     Årsmötet beslutade antaga nya stadgar för Jaktvårdskretsen.

§13     Till styrelseledamöter på 2 år valdes Fredric Pettersson, Ronny Sundberg, Peter Viinapuu, Anders Eriksson, Johan Ahlström.

§14      Till kretsens ordförande 2013 valdes Michael Carlsson.

§15               Till revisorer för år 2013 valdes Lars Nord, Bertil Stenlund.

§16               Till revisorsuppleanter för år 2013 valdes Göran Eriksson, Mats Björklund.

§17     Till ombud vid länsstämman år 2013 valdes Michael Carlsson, Lennart Carlsson, Kjell Holmer.

§18     Till ersättare vid länsstämman år 2013 valdes, Fredric Pettersson, Rolf Elggren, Ronny Sundberg.

§19     Beslöts att utbildningsfrågor handläggs av styrelsen.

§20     Beslöts att ungdomsfrågor handläggs av styrelsen.

§21     Till kretsens valberedning 2013 valdes Lars Agrell (1 år sammankallande), Peter Eriksson (2 år) och Mats Rohlin (3år)

§22     Ordförande Robert informerade om möjligheten att deltaga i en ”webbenkät” avseende Jägarförbundets arbete i framtiden. www.jagarforbundet.se/jaktenpaframtiden                                                                           

§23      Övriga frågor, intet.

§24     Beslutades att medlemmarna kallas till nästa årsmöte eller extra medlemsmöte med personlig kallelse, Jakt Nyheter, HJVK hemsida.

§25     Avtackning av avgående ordförande och vice ordförande med blommor och blomstercheck. Robert tackade för sin tid som ordförande i HJVK.

§26     Mötets ordförande Kjell Andersson tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötet och förklarade mötet avslutat.

 

Efter årsmötet informerade Rolf Lidbaum från Länsförbundet om verksamheten inom länet och Länsförbundets arbete under 2013. En stor del av informationen handlade om det nya regelverket avseende eftersök vid viltolyckor, NVR Nationella ViltolycksRådet. Förslag att en inom kretsstyrelsen blir samordnande och kontaktman mot länsansvarig eftersöksman. Rolf informerade om att Jägarförbundets hemsida är under omarbetning. Lodjursjakten i Uppland avseende antal och jakttiden. Förslag till namnbyte på kretsarna till Jägarförbundet Håbo.

            Daniel Pettersson RLF Håbo redovisade sin syn på förekomsten av vildsvin i kommunen och föreslog ett djupare samarbete med HJVK i avsikt att undvika allt för stora skador på växande gröda etc. HJVK tar upp frågan och kontaktar RLF för vidare diskussioner.

            Robert informerade om arbetet inom ÄFO.

            Lennart påpekade vikten av att rapportera till Viltdata avseende älgobs, avskjutningar etc.

            Intäkten för kvällens förtäring 1690 kr skänktes oavkortat till Röda Korset.

 

 

                     

                     

 

                                                                

 

Kjell Andersson                                                                     Lennart Carlsson

Mötesordf.                                                                                Sekreterare

 

 

                                                        

 

Justeras

 

 

 

 

Sven Brolin                                                                                                Gunnar Karlsson