InloggningBesökare just nu

Vi har 186 besökare online

 

Intresseförfrågan

Utbildning, ”vård i det vilda- första hjälpen för hund och människa”.

En endagskurs som lär dig rädda livet på hund och människa om olyckan skulle vara framme under en jakt tex.
Första hjälpen och enklare åtgärder som kan vara avgörande.. 
Om vi blir 12 st kostar det 512kr/pers och blir vi minimiantalet 10st kostar det 615kr/pers.
I priset får vi 2 sjukvårdskit som vi lottar ut.

 Tänker en lördag i mars/april ( beroende på när instruktören kan såklart )Tänkte att vi håller till i Bålsta, jag fixar lokal och fika. 

Lunch ordnar vi på nåt smidigt sätt beroende på vilka vi blir! 

Låter detta intressant?, kontakta Matilda Norell 070-2628078


Älgjakten Jaktår 2018-19 Avslutad

• Jakttiden för älg

Licensområde 1 och 2, 8 oktober-18 till och med 28 februari-19 Avslutad

Licensområde 3 (Öster om Varpsund),  8 oktober-18 till och med 31 januari-19 Avslutad 

Tilldelningen är fördelade av Länsstyrelserna i respektive tre licensområdena.

Den svåra torkan under sommaren och den dåliga fodertillgången för viltet bedöms

det skapa stora utmaningar för viltet speciellt för årets avkommor/kalvar.

I syfte att skydda och långsiktigt stärka älgstammen har HJVK styrelse beslutat

att endast skjuta kalvar under årets jakt.

Tilldelning per jaktmark/område.

Jaktmark/område

Tilldelade Kalvar

Skjutna Kalvar

 
 

Skokloster Norra, Bagarbo, Skadevi Rölunda/Wärsta

2

2

 

Skokloster södra

2

2

 

Nyckelby

1

1

 

Skörby, Låddersta, Kalmarnäs, Lundby, Brunna

1

1

 

Brunnsta, Åby, Skrikjädra Segersta

2

0

 

Kivinge, Biskops-Arnö, Katrinedal, Fiskbrunna

2

2

 

Totalt

10

8

 
 • Avrapportering sker omgående i skogen via SMS Gruppen till samtliga jaktledare
 • All information publiceras därefter och uppdateras löpande här på Håbo Jaktvårdskrets hemsida
 • De jaktlag som delar på en kalv skall själva säkerställa kommunikationen mellan lagen inför jakt, tidpunkt för jakt mm i syfte att inte överskjuta.
 • I de fall flera jaktlag delar på 2 kalvar gäller max 1 kalv/jaktlag
 • Det är respektive jaktledares ansvar att både avrapportera skjutet vilt samt att hålla sig informerad om aktuellt avskjutningsläge.
 • Årets fällavgifter är
   • Licensområde 1 och 2                             Kalv  100 kr
   • Licensområde 3 (Öster om Varpsund)     Kalv  150 kr
   • Betalas in till Håbojaktvårdskrets bankgiro senast 10 dagar efter fällt vilt
   • Bankgiro        463 – 2592

Skjutna djur:

2018-10-08  Skokloster södra Tjurkalv

2018-10-21 Skadevi Tjurkalv

2018-10-21 Skadevi Kvigkalv

2018-10-27 Valla/Brunna Tjurkalv

2018-11-03 Skokloster södra Kvigkalv

2018-11-04 Fiskbrunna Tjurkalv

2019-01-05 Nyckelby Kvigkalv

2019-01-20 Kivinge Tjurkalv

____________________________________________________________________________________

Kronskötselområdet Jaktår 2018-19 Avslutad

Avskjutning av kronhjort sker tillsvidare endast i de tidigare områdena som tidigare utgjorde skötselområdet i syfte att kronstammen över tid skall kunna etablera sig inom hela förvaltningsområdet. Dvs avskjutning tillåten inom  Skokloster Norra, Bagarbo, Skokloster Södra, Skadevi, Överhassla, Nederhassla, Sandvik, Häggebylund, Finstaholm, Viksjö 2:2, Rölunda Wärsta

 • Ingen specifik kvottilldelning av avskjutningstilldelning utan jakt kan bedrivas enligt gällande jakttidtabell  inom ovan nämnda jaktlag med följande undantag
  - Kronhjorts hjort avskjuts då ålder bedöms mindre 6 år eller äldre än 12 år
  - Inget jaktlag får fälla fler än max 2 hjortdjur per jaktdag
  - Sundhet i avskjutning så jaktmöjlighet finns för samtliga jaktlag inom tillåtna skötselområdet enligt ovan.

Säsong 2018-2019 gäller följande avskjutningskvoter

Hjort:                 3 st.  3 skjuten, 0 kvar

Hind                    2 st.  1 skjutna, 0 kvar

Kalv                     3 st.  2 skjutna, 0 kvar

Totalt                 8st

 Som vanligt gäller att så snart djur är skjutet rapportera in detta via SMS gruppen som automatiskt går till samtliga jaktledare. Det är varje jaktledares ansvar att såväl rapportera skjutet vilt samt att hålla sig uppdaterad om återstående tilldelning. Vi kommer att uppdatera här på hemsidan, men det kommer ske med viss fördröjning, så det är information via SMS som är primär källa.

Avskjutning:

2018-10-20  Skokloster södra   Hjort, spets

2018-11-03 Skokloster södra  Kalv

2018-12-26 Skokloster södra Hind + kalv

2018-12-29 Skokloster södra Hjort

2019-01-06 Skokloster södra Hjort

Facebook

Vi har skapat en Facebook-grupp för att lättare kunna sprida information.

Leta rätt på gruppen "Jägarförbundet Håbo Jaktvårdskrets".

Älgjakten Jaktår 2017-18 

Tilldelning per jaktmark/område.

 • Fördelningen av vuxna älgar gäller fr.o.m.  jaktstart fram till och med 31 jan-18.
 • Samtliga jaktmarker som är med i storlicensen får skjuta max en kalv fram till dess att 9 kalvar har nedlagts.
 • Endast tjurar med 3 taggar eller fler synliga på skjutsidan är skjutbara om licenstilldelningen tillåter.
 • Avrapportering sker omgående i skogen via SMS Gruppen till samtliga jaktledare.
           

  Jaktmark/område

  Tilldelade Vuxna /Skjutna

  Varav    Tjurar /Skjutna

       Varav Hondjur /Skjutna

   
   

  Skokloster södra,              Skokloster norra, Bagarbo, Skadevi, Rölunda/Wärsta

                                                       4/4

  2/2

  Tjurar

  2/2

  Hondjur

   

  Nyckelby, Krägga, Sandvik

  1/0

  3/1 Tjurar

  2/0 Hondjur

   

  Skörby, Låddersta, Kalmarnäs, Lundby, Brunna

  1/0

   

  Brunnsta, Åby, Skrikjädra,

   Segersta

  2/0

   

  Kivinge, Biskops-Arnö, Katrinedal, Fiskbrunna

  1/1

   

  Totalt

  9/5

  5/3

  4/2

   
           

  Tilldelning Kalvar/skjutna

  9/8

   

   

   
  • All information publiceras därefter och uppdateras löpande på Håbo Jaktvårdskrets hemsida
  • De jaktlag som delar på en älg skall själva säkerställa kommunikationen mellan lagen inför jakttidpunkt för jakt mm i syfte att inte överskjuta.
  • Det är respektive jaktledares ansvar att både avrapportera skjutet vilt samt att hålla sig informerad om aktuellt avskjutningsläge.
  • Årets fällavgifter är
   • Vuxen älg      700 kr
   • Kalv               100 kr
  • Betalas in till Håbojaktvårdskrets bankgiro senast 10 dagar efter fällt vilt
   • Bankgiro        463 – 2592

  Avskjutning:

9 Okt Ko Skokloster södra

12 Okt Tjur Kivinge

14 Okt Tjur Skadevi

14 Okt Kalv Bagarbo

10 Nov Kalv Viksjö

12 Nov Kalv Skokloster södra

18 Nov kalv Segersta

19 Nov Kalv Skadevi

27 Dec Kalv Fiskbrunna

7 Jan Tjur Skokloster norra

13 Jan Kalv Katrinedal

14 Jan Kalv Skokloster norra

31 Jan Ko Skokloster södra

Kronskötselområdet Jaktår 2017-18

Avskjutning av kronhjort sker tillsvidare endast i de tidigare områdena som tidigare utgjorde skötselområdet i syfte att kronstammenöver tid skall kunna etablera sig inom hela förvaltningsområdet. Dvs avskjutning tillåten inom  Skokloster Norra, Bagarbo, Skokloster Södra, Skadevi, Överhassla, Nederhassla, Sandvik, Häggebylund, Finstaholm, Viksjö 2:2, Rölunda Wärsta

 • Ingen specifik kvottilldelning av avskjutningstilldelning utan jakt kan bedrivas enligt gällande jakttidtabell  inom ovan nämnda jaktlag med följande undantag
  - Kronhjorts hjort avskjuts då ålder bedöms mindre 6 år eller äldre än 12 år
  - Inget jaktlag får fälla fler än max 2 hjortdjur per jaktdag
  - Sundhet i avskjutning så jaktmöjlighet finns för samtliga jaktlag inom tillåtna skötselområdet enligt ovan.

Säsong 2017-2018 gäller följande avskjutningskvoter

Hjort:                 2 st.  2 skjutna, 0 kvar

Hind                    3 st.  1 skjuten, 2 kvar

Kalv                     3 st.  1 skjuten, 2 kvar

Totalt                 8st

 Som vanligt gäller att så snart djur är skjutet rapportera in detta via SMS gruppen som automatiskt går till samtliga jaktledare. Det är varje jaktledares ansvar att såväl rapportera skjutet vilt samt att hålla sig uppdaterad om återstående tilldelning. Vi kommer att uppdatera här på hemsidan, men det kommer ske med viss fördröjning, så det är information via SMS som är primär källa.

Avskjutning:

1 Hjort 5/11 Sko norra

1 Hjort 18/11 Sko södra

1 Kalv 2/12 Sko södra

1 Hind 9/12  Sko södra

Kostnadsfri mätning av cesium-137 i vildsvinskött

För att öka kunskapen om cesium-137 i vildsvinskött betalar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) laboratorieanalys av 250 köttprover som jägare skickar in för mätning. Erbjudandet gäller kött från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986 d.v.s. i första hand från nordvästra Uppland, nordöstra Västmanland och Gästrikland.

Myndigheten betalar för mätningen under förutsättning att SSM får ta del av mätresultaten tillsammans med uppgifter om bl.a. var och när djuret är skjutet.

Om du vill skicka in köttprov från ett vildsvin gäller följande:

· Köttprovet ska tas från framlägg på vildsvin.

· Varje prov måste ha en vikt på minst 100 gram, men får bestå av flera småbitar.

· Provet måste vara väl förpackat i plastpåsar eller liknande så att inte till exempel köttsaft riskerar att läcka ut.

· Du ska fylla i och skicka in en elektronisk ansökningsblankett, länk: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/vildsvin

· Provet ska skickas till Radonova i Uppsala (adress finns på blanketten) tillsammans med den provkod du får i retur från Strålsäkerhetsmyndigheten när du har skickat in den elektroniska blanketten.

· Provsvaret skickas sedan till både jägaren och SSM.

Vilka uppgifter efterfrågas?

Uppgifter som krävs i ansökan är datum och plats (koordinater) för skottplatsen, samt information om djuret, såsom åldersgrupp (vuxen/årsunge) och kön. Plats och tid behövs för att kunna studera årstidsvariationer och variationen mellan olika år, mellan områden med olika högt cesiumnedfall, och mellan områden med olika dominerande markanvändning, som skogsmark eller åkermark. Koordinater kan tas från en GPS eller till exempel www.hitta.se

Information om ålder och kön samlas in för att på motsvarande sätt kunna studera skillnader mellan galtar, suggor och kultingar.

Varför görs detta?

Eftersom vildsvinsstammen var mycket begränsad i Sverige vid tiden för Tjernobylolyckan 1986, och obefintlig i de områden som fick mer betydande nedfall, har cesiumhalter i vildsvin studerats endast sparsamt i Sverige. Studier i övriga Europa visar att halterna i vildsvin tenderar att vara ganska höga jämfört med andra viltslag, och att halterna minskar mycket långsamt. När vildsvin etablerar sig i områden med nedfall från Tjernobylolyckan är det rimligt att förvänta sig cesiumhalter som ibland överstiger det försäljningsgränsvärde som är satt av Livsmedelsverket. Mätningar som har gjorts bekräftar detta. Detta projekt syftar till att samla in information om fler vildsvin för att få ett bättre kunskapsunderlag om variationerna i cesiumhalter hos vildsvin. 

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning, tel. 08-799 41 39.

Älgjakten Jaktår 2016-17 Avslutad

Tilldelning per jaktmark/område.

 • Fördelningen av vuxna älgar gäller fr.o.m.  jaktstart fram till och med 31 jan-17.
 • Samtliga jaktmarker som är med i storlicensen får skjuta max en kalv fram till dess att 9 kalvar har nedlagts.
 • Endast tjurar med 3 taggar eller fler synliga på skjutsidan är skjutbara om licenstilldelningen tillåter

Jaktmark/område

Tilldelade Vuxna /Skjutna

Varav    Tjurar /Skjutna

     Varav Hondjur /Skjutna

 
 

Skokloster Södra 

1/1

2/1 Tjurar

1/1

Hondjur

 

Skokloster Norra, Bagarbo, Skadevi Rölunda/Wärsta

2/1

 

Nyckelby

1/0

3/0 Tjurar

2/0 Hondjur

 

Skörby, Låddersta Kalmarnäs, Lundby, Brunna

1/0

 

Brunnsta, Åby, Segersta

2/0

 

Kivinge, Biskops-Arnö, Katrinedal, Fiskbrunna

1/0

 

Totalt

8/2

5/1

3/1

 
         

Tilldelning Kalvar/skjutna

9/8

 

 

 
       

 

 • Skjutna Älgar:
 • 10/10 Tjur Skokloster Södra
 • 15/10 Kviga Skokloster norra
 • 12/11 Tjurkalv Viksjö
 • 19/11 Tjurkalv Fiskbrunna
 • 27/11 Tjurkalv Skadevi
 • 3/1     Kvigkalv Skörby
 • 18/1   Kvigkalv Segersta
 • 21/1   Tjurkalv Bagarbo
 • 28/1   Tjurkalv Skokloster södra
 • 29/1   Kvigkalv Katrinedal

 • Avrapportering sker omgående i skogen via SMS Gruppen till samtliga jaktledare.
 • All information publiceras därefter och uppdateras löpande på Håbo Jaktvårdskrets hemsida
 • De jaktlag som delar på en älg skall själva säkerställa kommunikationen mellan lagen inför jakt,
 • tidpunkt för jakt mm i syfte att inte överskjuta.
 • Det är respektive jaktledares ansvar att både avrapportera skjutet vilt samt att hålla sig
 • informerad om aktuellt avskjutningsläge.
 • Årets fällavgifter är
  • Vuxen älg      700 kr
  • Kalv               100 kr
 • Betalas in till Håbojaktvårdskrets bankgiro senast 10 dagar efter fällt vilt
  • Bankgiro        463 – 2592     Kronskötselområdet Jaktår 2016-17 Avslutad

 • Avskjutning av kronhjort sker tillsvidare endast i de tidigare områdena som tidigare utgjorde skötselområdet i syfte att kronstammen över tid skall kunna etablera sig inom hela förvaltningsområdet. Dvs avskjutning tillåten inom  Skokloster Norra, Bagarbo, Skokloster Södra, Skadevi, Överhassla, Nederhassla, Sandvik, Häggebylund, Finstaholm, Viksjö 2:2, Rölunda Wärsta

 • Ingen specifik kvottilldelning av avskjutningstilldelning utan jakt kan bedrivas enligt gällande jakttidtabell  inom ovan nämnda jaktlag med följande undantag
  - Kronhjorts hjort avskjuts då ålder bedöms mindre 6 år eller äldre än 12 år
  - Inget jaktlag får fälla fler än max 2 hjortdjur per jaktdag
  - Sundhet i avskjutning så jaktmöjlighet finns för samtliga jaktlag inom tillåtna skötselområdet enligt ovan.

Inför kommande säsong gäller följande avskjutningskvoter

Hjort:                 3 st

Hind                    2 st

Kalv                     2 st

Totalt                 7st

 Som vanligt gäller att så snart djur är skjutet rapportera in detta via SMS gruppen som automatiskt går till samtliga jaktledare. Det är varje jaktledares ansvar att såväl rapportera skjutet vilt samt att hålla sig uppdaterad om återstående tilldelning. Vi kommer att uppdatera här på hemsidan, men det kommer ske med viss fördröjning, så det är information via SMS som är primär källa.

Avskjutning:

1/10 Kalv Skokloster södra

1/10 Hind Skokloster södra

10/10 Hjort Skokloster södra

12/11 Hind Bagarbo

21/1 Kalv Skokloster södra

28/1 Hjort Skokloster södra

31/1 Hjort Skokloster södra

Inga kvarvarande djur

 


___________________________________________

 Älgjakt 2015/16 avslutad

 

Följande Älgar fanns kvar när säsongen avslutades.

2 tjurar med minst 3 taggar på skjutsidan

3 kalvar

Skjutna Vuxna:

2015-10-15 Tjur Låddersta

2015-10-16 Kviga Fiskbrunna

2015-10-24 Kviga Segersta

2015-11-14 Kviga Skokloster Norra

2015-12-05 Tjur Skokloster Södra

2015-12-09 Tjur Segersta

2015-12-09 Kviga Segersta

Skjutna Kalvar:

2015-10-13   Kvigkalv  Kivinge.
2015-10-13   Kvigkalv  Skokloster Södra.

2015-12-10  Kvigkalv Nyckelby

2015-12-10  Kvigkalv Nyckelby

2015-12-27  Tjurkalv Skadevi

2016-01-31   Kalv Skadevi

   Fördelningen av vuxna älgar gäller fr. o. m. jaktstart fram till och med 6 dec-15.

 • Från och med den 7 dec-2015 till och med 31 jan-2016 släpps samtliga återstående av årets tilldelning fritt inom Storlicensen och får fällas enligt principen ”först till skott.
 • Endast tjurar med 3 taggar eller fler synliga på skjutsidan är skjutbara om licenstilldelningen tillåter.

        Rapportering

 • Avrapportering sker omgående i skogen via SMS Gruppen till samtliga jaktledare.
 • Vid frågor om SMS-gruppen, kontakta Micke Carlsson, Tel 0765250454
 • All information publiceras därefter och uppdateras löpande på Håbo Jaktvårdskrets hemsida. www.habojaktvardskrets.se
 • De jaktlag som delar på en älg skall själva säkerställa kommunikationen mellan lagen inför jakt, tidpunkt för jakt mm i syfte att inte överskjuta.
 • Det är respektive jaktledares ansvar att både avrapportera skjutet vilt samt att hålls sig informerad om aktuellt avskjutningsläge.
  • God Jakt/ Styrelsen Håbo JVK


Kronskötselområdet 2015-16 avslutad.

Följande hjortar fanns kvar inom Kronskötselområdet när jakten avslutades:

1 Hjort

Avskjutning:

2015-10-12 Kalv Skokloster södra

2015-11-29 Hind Skokloster södra

2015-12-05 Spetshjort Skokloster södra

2015-12-13 Hind Skokloster södra

2015-12-19 Hind Skokloster södra

2016-01-17 Hjort Skokloster södra

2016-01-17 Kalv Skokloster södra

 

          

Från och med 7 december är de antal djur som inte är skjutna fritt tillgängliga för samtliga jaktlag inom förvaltningsområdet enligt principen ”först till skott”.

Inrapportering

Inrapportering skall omgående skickas till vår SMS-grupp. 

Vid frågor om SMS-gruppen, kontakta Micke Carlsson, Tel 0765250454.

Information om avskjutningsstatus publiceras löpande här på Håbo Jaktvårdskrets hemsida.

Det är respektive jaktledares ansvar att omgående rapportera skjutet vilt.

God Jakt / Styrelsen Håbo JVK

_______________________________________________________________________

För dig som är medlem i Svenska Jägareförbundet och är kvinna finns det ett nätverk – JAQT
(Jagande Aktiva Kvinnor i Tiden)

Nätverkets syfte är:

Att knyta nya jaktliga kontakter.
Att umgås utifrån jakten och ha roligt tillsammans.
Att undvika prestige på skjutbanor och ute i skogen.
Att lära sig mer om jakt, natur friluftsliv i form av möten, kurser och seminarier och jakt.
Nyheter inom bland annat jakt, natur och djur.


Kontaktpersoner för JAQT kan nås via jägareförbundets hemsida eller via Facebook.
Nätverket bjuder återkommande in till förmånliga utbildningar, föreläsningar och arrangemang.

Matilda Norell områdesansvarig för JAQT i Håbo jaktvårdskrets
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

________________________________

 

 

Älgjakt 2014/15


          Avskjutning:

           Tjur   Kivinge  6/1

           Tjur  Nyckelby  5/1

           Tjur Skokloster södra 13/12

Tjur. Skokloster södra 13/10

Kalv, Skadevi på Valenkamps mark 2/11,

Kalv. Skörby 21/11

Kalv. Segersta 22/11

Kalv.  Skokloster södra 3/12

Kalv Låddersta 17/12

Kalv, Skadevi på Valenkamps mark 11/1

Kalv, Segersta 27/1

Hondjur, Segersta 27/1

Fördelningen av vuxna älgar gällde fr om jaktstart den 13 okt-14 fram till och

med 7 dec-14.    

Samtliga jaktmarker som är med i storlicensen fick skjuta max en kalv fram till dess att 9

kalvar har nedlagts fram till och med den 7 december.

Från och med den 8 dec-14 till och med 31 jan-15 släpps samtliga återstående

älgar inklusive de 3 återstående icke fördelade vuxna älgarna (1 tjur och 2 hondjur) av årets tilldelning fritt inom Storlicensen och får fällas enligt principen ”först till skott".

Tjurar med 3 taggar eller fler synliga på skjutsidan är skjutbara om licenstilldelningen tillåter.

Avrapportering sker omgående i skogen efter att vilt har nedlagts på vår SMS-grupp

eller till Micke Carlsson, Håbo Jaktvårdskrets. 076-5250454 (telefon eller sms)

Det är respektive jaktledares ansvar att både avrapportera skjutet vilt

samt att hålls sig informerad om aktuellt avskjutningsläge.

Årets fällavgifter är

Vuxen älg 900 kr

Kalv 200 kr

Betalas in till Håbojaktvårdskrets bankgiro senast 10 dagar efter fällt vilt

Bankgiro 463 – 2592

Skjutna älgar rapporteras på viltdata.se

______________________________________________________________            Kronskötselområdet 2014-15

          Kvarvarande djur som får skjutas inom Kronskötselområdet:

             2 st. Hjortar. Endast spets enligt skötselplanen.

           1 st. Hind

          1 st. Kalv 

Avskjutning hittills:

Spetshjort Skokloster södra 24/10

Hind Skokloster södra 3/1

Hind Skokloster södra 23/1

Kalv Skokloster södra 3/1

Kalv Skokloster södra 23/1

I syfte att nå full avskjutning enligt planen så fördelas tilldelad avskjutningskvoten på

ovanstående delområden och gällde fram till och med 7 dec.

Från och med 8 december är de antal djur som inte är skjutna fritt tillgängliga

för samtliga jaktlag inom förvaltningsområdet enligt principen ”först till skott”.

Inrapportering

Inrapportering skall omgående ske till vår SMS-grupp eller Håbo Jaktvårdskrets via telefon

eller SMS till 076-5250454 (Micke Carlsson)

Information om avskjutningsstatus publiceras löpande här på Håbo Jaktvårdskrets hemsida.

Det är respektive jaktledares ansvar att omgående rapportera skjutet vilt.

God Jakt / Styrelsen Håbo JVK

_______________________________________________________________

NYHETSBREV

I länken nedan finns Jägareförbundets nyhetsbrev.

http://jagareforbundet.se/om/nyhetsbrev/

Styrelsen

___________________________________

 

Trafikeftersök

Vi i Kretsen får ofta frågor om trafikeftersök och hur det fungerar.

Sedan några år har Polisen helt tagit över ansvaret. De utbildar, utser och ansvarar för samtliga trafikeftersöksmän.

Och det är alltså till Polisen man ska ringa om man kört på djur.

För mer information om vilka regler som gäller, rekommenderas Nationella Viltolycksrådets hemsida: www.viltolycka.se